Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα στην Βρετανική Βιβλιοθήκη / Digitizedmanuscripts in the British Library

Ο κατάλογος των ψηφιοποιημένων χειρογράφων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: