Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Συμπληρώσεις στα λεξικά της ακκαδικής / Supplement to the Akkadian Dictionaries

Supplement to the Akkadian Dictionary:
http://www.uni-leipzig.de/altorient/etymd.html

The Etymological Dictionary of Akkadian: http://www.eda.uni-jena.de/

Δεν υπάρχουν σχόλια: