Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Κουμράν κι ο ρόλος του στο Ναό του 1ου αι. π.Χ. / Qumran and its role in the Temple of 1st c. BCE

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation αναρτήθηκε το τρίτο μέρος του κειμένου του Greg Doudna σχετικά με το ρόλο που φαίνεται ότι διαδραμάτισε η ομάδα του Κουμράν στο Ναό της Ιερουσαλήμ του 1ου π.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: