Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Προφορικότητα και Καινή Διαθήκη / Orality and the New Testament

Κυκλοφόρησε στη σειρά A Guide for the Perplexed του εκδοτικού οίκου Bloomsburry T & T Clark ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για την προφορική παράδοση και το ρόλο της στη διαμόρφωση της Καινής Διαθήκης:

Rafael Rodriguez, Oral Tradition and the New Testament. A Guide for the Perplexed, Bloomsbury, London κ.ά. 2014
ISBN: 978-0-567-62600-4

Book Summary
The last three decades have seen an explosion of biblical scholarship on the presence and consequences of the oral expression of tradition among Jesus’ followers, especially in the earliest decades of the Common Era. There is a wealth of scholarship focused on ‘orality’. This scholarship is, however, abstract and technical almost by definition, and to date no introductory discussion exists that can introduce a new generation of biblical students to the issues being discussed at higher levels of scholarship. Rafael Rodríguez address this gap. Rodriguez adopts a fourfold structure to cover the topic, beginning with basic essentials for further discussion of oral-tradition research and definitions of key terms (the ‘what’). He then moves on to discuss the key players in this area (the ‘who’) before examining the methods involved in oral-tradition research among New Testament scholars (the ‘how’). Finally Rodriguez provides examples of the ways in which oral-tradition research can bring texts into clearer focus (the ‘why’). The result is a comprehensive introduction to this key area in New Testament studies.

Contents
1. Introduction - 1

PART ONE
An Introductioon to biblical media crriticism - 13
2. The what of oral tradition and NT studies - 15
3. The who of oral tradition and NT studies - 33

PART TWO
A demonstration of biblical media criticism - 53
4. The how of oral tradition and NT studies - 55
5. The why of oral tradition and NT studies - 87

Notes - 119
Works cited - 147
Indices - 161


Δεν υπάρχουν σχόλια: