Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Στο τρέχον τεύχος του WThJ / In the current WThJ

Westminster Theological Journal 75:2 (2013)

  • Dane C. Ortlund / Gregory K. Beale, "Darkness over the whole land : a biblical theological reflection on Mark 15:33," 221-238
  • Ben C. Dunson, "Do Bible words have Bible meaning? : distinguishing between imputation as word and doctrine," 239-260

Δεν υπάρχουν σχόλια: