Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Στο τρέχον τεύχος του Hervomde Teologiese Studies 70:1 (2014) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: