Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 79:1 (2014)

Michael 
Tilly, "Aus der Literatur zum antiken Judentum 1998 - 2013," 1-34

Helmut Merkel, "Zwei Jahrzehnte Jesusforschung nach 1985, 4," 35-82

Andreas Lindemann, "Neuere Literatur zum Verständnis des Auferstehungsglaubens, 1,83-107

Δεν υπάρχουν σχόλια: