Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Οι Αμμωνίτες στην εποχή του Σιδήρου / Ammonites in the Iron Age

Το ενδιαφέρον άρθρο του Craig W. Tyson για τις αρχαιολογικές κι άλλες μαρτυρίες για τους Αμμωνίτες στην εποχή του Σιδήρου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: