Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Η ελληνιστική επίδραση στη Βίβλο / Hellenistic influence on the Bible

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το πρώτο κεφάλαιο του νέου βιβλίου των Thomas L. Thompson and Philippe Wajdenbaum, entitled The Bible and Hellenism: Greek Influence on Jewish and Early Christian Literature, in the Copenhagen International Seminar series (Durham: Acumen Publishing, 2014).

Making Room for Japheth – A Hellenistic Bible? 

Δεν υπάρχουν σχόλια: