Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του JThS / Two articles of biblical interest in the current issue of JThS

JThS 65:1 (2014)
  • H.A.G. Houghton, "The Biblical text of Jerome’s Commentary on Galatians", 1-24 (abstract)
  • Michael Kibbe, "Is it Finished? When did it Start? Hebrews, Priesthood, and Atonement in Biblical, Systematic, and Historical Perspective", 25-61 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: