Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Jewish Studies 64:2 (2013) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από βιβλικής πλευράς:

  • Martin Goodman - Sacha Stern, "In Memoriam Geza Vermes", 223-227
  • Jodi Magness, "Was Qumran a fort in the Hasmonean period?", 228-241
  • Adiel Schremer, "Wayward Jews: minim in early rabbinic literature", 242-263

Δεν υπάρχουν σχόλια: