Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Etudes Théologiques & Religieuses 88:2 (2013) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jean Marcel Vincent, "Une confession singulière 'Le Seigneur est un'", 153-170
Το ερώτημα που τίθεται στο παρόν άρθρο είναι εάν η γνωστή Shema (Δευτ 6, 4-5) είναι έκφραση ενός επιθετικού μονοθεϊσμού. Για να απαντήσει στο ερώτημα ο συγγραφέας αξιοποιεί τα συμπεράσματα της φιλολογίας, της εβραϊκής επιγραφικής, της ιστορίας του Ιουδαϊσμού και της βιβλικής θεολογίας και προσπαθεί να καταδείξει ότι η Shema μαρτυρεί κι εκφράζει ελπίδα έχοντας υπόψη τις ποικίλες εκφάνσεις του Θεού του Ισραήλ.   

François Vouga, "Matthieu, providence et crise", 171-183
O συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Επί του Όρους Ομιλία προσφέρει μία διαφορετική εικόνα για την πρόνοια, η οποία δεν έχει ως σκοπό να εγγυηθεί έναν πλούσιο και σταθερό κόσμο. Ο αναγνώστης της καλείται να "επιζητήσει πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του". Με αυτήν την προτροπή προκρίνεται μία στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την ευγνωμοσύνη και η οποία δεν εξαντλείται στην έγνοια για την εξασφάλιση της τροφής και των ενδυμάτων. Χωρίς να αιτιολογεί μία τέτοια στάση η Επί του Όρος Ομιλία εμπεριέχει την απαίτηση και την υπόσχεση για ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης του κόσμου με εμπιστοσύνη και ενεργή δράση.

Jean-Marc Babut, "Les premiers mots de Jésus", 185-204
Σύμφωνα με το κατά Μάρκον, το κήρυγμα του Ιησού για τη σωτηρία μετά τη σύλληψη του Ιωάννη Βαπτιστή μπορεί να συμπυκνωθεί στις εξής λέξεις: "η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ". Ο συγγραφέας εξετάζει τη σημασία της φράσης "Βασιλεία του Θεού" και σε άλλα σημεία του κατά Μάρκον, στην πηγή των Λογίων και στα τρία άλλα ευαγγέλια. Καταλήγει στο συμπέρασμα πως το μήνυμα θα πρέπει να ήταν συγκλονιστικό για τους πρώτους ακροατές του. 

Céline Rohmer, "De la parabole au lecteur. Lire Matthieu 13,1-53", 205-218 
Η αφήγηση του Μτ 13, 1-53 επηρεάζει τους πρωταγωνιστές και η συγγραφέας του άρθρο εντοπίζει τα ίχνη αυτής της επίδρασης μέσα στο ίδιο το κείμενο. Με αφορμή τον τρόπο που τέτοιες αφηγήσεις επηρεάζουν και τους αναγνώστες διερευνά το πώς λειτουργεί η γλώσσα των παραβολών. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: