Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

H γιαχβιστική λατρεία στην Tel Dan

Στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το άρθρο του Jonathan S. Greer για τα αρχαιολογικά ευρήματα από την Tel Dan, τα οποία βεβαιώνουν την ύπαρξη της γιαχβικής λατρείας στην Tel Dan κατά την Εποχή Σιδήρου ΙΙ.

Jonathan S. Greer,"Was 'Israelite' sacrifice practiced at Tel Dan?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: