Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του PzB / in the current issue of PzB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Prokolle zur Bibel 22:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
  • Andrea Fischer, "Wechselwirkungen zwischen 2 Sam 11 und dessen literarischen Rezeptionen : dargestellt anhand des Todesbriefmotivs", 77-97
  • Simone Paganini, "Mose im Judentum des Zweiten Tempels : Rezeption, Fortschreibung und Aktualisierung einer alttestamentlichen Gestalt", 98-112
  • Edith Petschnigg, "'Lass mein Volk ziehen' : zur Bibelrezeption im lyrischen Werk Stella Rotenbergs", 113-135 
  • Andrea Beyer, "Zwischen Vor- und Nachgeschichte(n) : innerbiblische Rezeption als literarhistorischer Vorgang", 136-152

Δεν υπάρχουν σχόλια: