Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του SNTU

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt 38 (2013) δημοσιεύονται οι εξής μελέτες:


  • Christian Bemmerl / Wolfgang Grünstäudl, "Wahlverwandtschaften: Notizen zum Verhältnis von Jakobus- und Judasbrief", 5-22
  • Heinz Giesen, "Sorge des Apostels um Heiligkeit und Einheit der Gemeinde : Paulus zu Streitigkeiten unter Christen in Korinth (1 Kor 6, 1 - 11)", 23-71
  • Elisabeth Rexeis, "Die symbolische Verletzung des jüdischen Bluttabus in Mk 14, 23f. par Mt 26, 27f : das Becherwort im Einsetzungsbericht aus historisch-kritischer Sicht", 73-96
  • Andrea Taschl-Erber, "Rettungsgeschichten und subversive Frauenpower : eine intertextuelle Lektüre von Lk 1 vor dem Hintergrund ersttestamentlicher Frauentraditionen", 97-145
  • Adrian Wypadlo, "Paulus im Triumphzug Christi (2 Kor 2, 14) : Überlegungen zum Selbstverständnis des Apostels Paulus vor dem Hintergrund antiker Triumphzugspraxis", 147-187
  • Michael Zugmann, "Changing the perspective : Jesus and a "sinful" / "Loving" woman (Lk 7, 36 - 50)", 189-209

Δεν υπάρχουν σχόλια: