Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Οι μολύβδινοι κώδικες ξανά / The Lead Codices Again

Οι μολύβδινοι κώδικες, που βρέθηκαν στην Ιορδανία, αποτελούν το θέμα του σύντομου άρθρου του Jim West που δημοσιεύεται στην γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpetation. Στο άρθρο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας δημοσίευσης αυτών των κωδίκων και της επιστημονικής κριτικής που ακολούθησε. Αναμφισβήτητα οι κώδικες αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη δυσπιστία από την επιστημονική κοινότητα, εξακολουθούν όμως να γοητεύουν αρκετούς και να αποτελούν από ό,τι φαίνεται αντικείμενο αντιπαράθεσης κυρίως σε διαδικτυακές αναρτήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια: