Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του Annali di storia dell'esegesi / In the current issue of Annali di storia dell'esegesi

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Annali di storia dell'esegesi 30:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
  • William Tabbernee, "Material evidence for early Christian groups during the first two centuries C.E.", 287-301
  • Michael A. Daise, "Processual modality in Qumran ritual : induction into the counsel of the Yachad in 1QS", 303-315
  • Trent Rogers, "The functions of hoste in the New Testament", 317-331
  • Edmondo Lupieri, "To Bible or not to Bible : how on earth does a text become scripture? ; (in Jewish, Christian, and derived traditions)", 335-345
  • John MacCarthy, "Script to scripture : multivalent textuality", 347-367
  • Colby Dickinson, "Canons and canonicity : late modern reflections on cultural and religious canonical texts", 369-392 

Δεν υπάρχουν σχόλια: