Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Early Christian Studies 21:4 (2013) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς ιστορίας της πρόσληψης:


  • Khaled Anatolios, "'Christ the Power and Wisdom of God': Biblical Exegesis and Polemical Intertextuality in Athanasius’s Orations against the Arians", 503-535


  • Matthew R. Crawford, "The Triumph of Pro-Nicene Theology over Anti-Monarchian Exegesis: Cyril of Alexandria and Theodore of Heraclea on John 14.10–11", 537-567

Δεν υπάρχουν σχόλια: