Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Εθνότητα και ταυτότητα / Ethnicity and identity

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο του ομότιμου καθηγητή της Παλαιάς Διαθήκης, Philip Davies, σχετικά με την έννοια της εθνότητας και εκείνης της ταυτότητας στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης.

Philip Davies, "Ethnicity"

Δεν υπάρχουν σχόλια: