Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του RThR / Articles of biblical interest in RThR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Reformed Theological Review 70:2 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Paul R. Williamson, "Historical roots of the Gospel : the promise behind the promise", 73-106

  • Allan L. Chapple, "'Except the Apostles' (Acts 8:1b)", 107-134

  • Philip H. Kern, "The cultural context of Paul's Gospel : the cross and suffering in Galatians",135-154
  • Δεν υπάρχουν σχόλια: