Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibliotheca sacra / In the current issue of Bibliotheca sacra

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibliotheca sacra 168/672 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Klyne Snodgrass, "Pauline perspectives on the identity of a pastor", 387-401
  • Kenneth R. Cooper, "The tabernacle of David in biblical prophesy",402-412
  • George C. Gianoulis, "Did Jesus' disciples fast?", 413-425
  • Mavis M. Leung, "The Roman Empire and John's passion narrative in light of Jewish royal messianism", 426-442
  • René A. López, "A study of Pauline passages on inheriting the kingdom", 443-459
  • John A. MacLean, "The chronology of the two witnesses in Revelation 11", 460-471

Δεν υπάρχουν σχόλια: