Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

EABS Call for Papers

Η ετήσια συνάντηση της European Association of Biblical Studies θα λάβει χώρα σε συνεργασία με τη Society of Biblical Society στο Άμστερνταμ το καλοκαίρι του 2012 (22-26 Ιουλίου).
Φέτος η ομάδα Graeco-Roman World and the New Testament, στην οποία έχω την χαρά να είμαι υπεύθυνη, οργανώνει δύο συνεδρίες: α) μία με εισηγήσεις που κινούνται στο γενικότερο χώρο της ιστορίας χρόνων της Κ.Δ. και β) μία με εισηγήσεις των οποίων η θεματική θα είναι η αξιοποίηση των επιγραφών στην ερμηνεία της Κ.Δ. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη της εισήγησής τους μέσω της σελίδας της SBL (εάν είναι μέλη της SBL) ή απευθείας σε μένα με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, εάν είναι μέλη της EABS ή επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτήν. Παραθέτω στη συνέχεια την πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την περιγραφή των δύο ενοτήτων:

Papers that present interdisciplinary approaches to the topics under discussion and offer new insights and interpretations of New Testament texts placing them within their socio-historical context are welcome.

Agenda for 2012

Two sessions are scheduled for the meeting of 2012 in Amsterdam:

a) an open session where papers on any topic within the range of the interests of the research group as described above are welcome,


b) a session focused on “Inscriptions and the New Testament”. Inscriptions have always provided useful evidence not only for understanding the New Testament vocabulary but also for illuminating events and situations described or implied in the New Testament texts. The ever growing epigraphic data provides the biblical scholarly research with a valuable pool of information that can be used through interdisciplinary readings in reconstructing the socio-historical context of the NT texts and of the early Christian communities. Therefore, papers that deal a) with methodological issues regarding the constructive use of the epigraphic data in the NT exegesis, b) with the evaluation of the work done in this field by previous scholars (e.g. A. Deissmann, R. Horsley etc), c) with particular cases of utilization of the epigraphic data in the lexicographical research of the NT, and d) with the use of the inscriptions in illuminating the social, political or religious background of the NT, are welcome. Paper proposals and abstracts can be submitted to the chair of the research group (etsala@past.auth.gr) either through the EABS site or through the SBL site (the Call for Papers will open on 1st October 2011), since in 2012 EABS and SBL are holding a joint meeting in Amsterdam. When submitting a paper, please, note which of the two sessions you would like it to be included in.

Δεν υπάρχουν σχόλια: