Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Οι αναστάσιμες αφηγήσεις / The resurrection narratives

Στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί ένα κείμενο του Daniel A. Smith (Huron University College) σχετικά με τις αναστάσιμες αφηγήσεις των ευαγγελίων. Τοποθετώντας τες σε μία χρονολογική σειρά (Μκ, Μτ, Λκ, Ιω) παρατηρεί μία νοηματική/θεολογική εξέλιξη. Στην πορεία αυτής της εξέλιξης Η παρουσία του αναστημένου Χριστού γίνεται όλο και εντονότερη είτε για να δοθεί η εντολή στους μαθητές να κηρύξουν το ευαγγέλιο είτε για να αποδειχθεί η σωματική του ανάσταση. Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, πατήστε στDον παρακάτω τίτλο:

The Evolution of the Easter Story

Δεν υπάρχουν σχόλια: