Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblica (έντυπη έκδοση ) / In the current issue of Biblica (printed edition)

Κυκλοφόρησε η έντυπη έκδοση του περιοδικού Biblica 92:2 (2011) όπου δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Maurice Gilbert, "Où en sont les études sur le ", 161-181

  • Jean N. Aletti, "L'argumentation de Ga 3,10-14, une fois encore : difficultés et propositions", 182-203

  • Étienne Nodet, "On Jesus' last week(s)", 204-230

  • Gregory K. Beale, "The Old Testament background of the "last hour" in 1 John 2,18", 231-254

  • Edward J. Bridge, "Self-abasement as an expression of thanks in the Hebrew Bible", 255-273

  • Mariam J. Kamell, "The implications of grace for the ethics of James", 274-287
  • Δεν υπάρχουν σχόλια: