Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Το τρέχον τεύχος του CBQ / in the current issue of CBQ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Catholic Biblical Quarterly 73:4 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • David A. Bosworth, "Faith and resilience : King David's reaction to the death of Bathsheba's firstborn", 691-707

  • Tzvi Novick, "Wages from God : the dynamics of a biblical metaphor", 708-722
    Teresa A. Ellis, "Is Eve the "woman" in Sirach 25:24?", 723-742

  • John Byron, "Abel's blood and the ongoing cry for vengenance", 743-756
    Candida R. Moss, "Blurred vision and ethical confusion : the rhetorical function of Matthew 6:22-23", 757-776

  • Susan Hylen, "Metaphor matters : violence and ethics in Revelation", 777-796

  • James N. Rhodes, "The two ways tradition in the "Epistle of Barnabas" : revisiting an old question", 797-816
  • Δεν υπάρχουν σχόλια: