Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ABR / In the current issue of ABR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Αustralian Biblical Review δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Merrill Kitchen, "Another exile : "Jesus and his brothers" in the Gospel of Matthew", 1-12

  • Aron Pinker, "Qohelet's nuanced view on matrimony : a new interpretation of Qohelet 11:9-12:1a within its pedagogical milieu", 13-30

  • Dinh A. Nguyen, "An evolution of wisdom teaching at home? : comparing the parental discourses in Prov 23:15-28 and 2:1-22", 31-52

  • Anne E. Gardner, "The eating of "seeds" and drinking of water by Daniel and friends : an intimation of holiness", 53-63

  • Donald A. Hagner, "The resurrection of the body in the New Testament", 64-80
  • Δεν υπάρχουν σχόλια: