Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Τιμητικός τόμος για τον καθ. Walter Gross / FS for Prof. Walter Gross

Από τον εκδοτικό οίκο Herder κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθηγητή της Π.Δ. Walter Groß με αφορμή τα 70α γενέθλιά του:

Erasmus Gaß, Hermann-Josef Stipp (εκδ.), "Ich werde meinen Bund mit euch niemals brechen!" (Ri 2,1) : Festschrift für Walter Groß zum 70. Geburtstag. Freiburg ; Basel ; Wien ; Barcelona ; Rom ; New York : Herder 2011
480 σελίδες
ISBN: 978-3-451-34115-1
60,00 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου
 • Ralf Rothenbusch, "Zur Ausgestaltung der Sinaiperikope durch die priesterliche Gebotsmitteilung", 3-28
 • Georg Braulik, "'Worauf ich euch heute eidlich verpflichte' : Beobachtungen zur Verpflichtungsformel des Deuteronomiums", 29-54
 • Sigurdur Örn Steingrímsson, "Das Ende : literaturwissenschaftliche Anmerkungen zu Jes 24,1-20", 55-99
 • Hermann J. Stipp, "Die joschijanische Reform im Jeremiabuch : mit einem Seitenblick auf das deuteronomistische", 101-129
 • Bernd Biberger, "'Hört auf die Worte dieser "Berit"!' : Überlegungen zur bundestheologischen Konzeption in Jer 11,3-5", 131-152
 • Frank L.Hossfeld, "Drei umstrittene Theophanien im ersten und zweiten Davidpsalter (Ps 18; 29; 68)", 153-173
 • Maria Häusl, "'Eine Schriftrolle, darin ist geschrieben' (Esr 6,2) : zur Bedeutung der Schriftlichkeit im Buch Esra/Nehemia", 175-194
 • Erasmus Gaß, "Zum syntaktischen Problem von Lev 19,18",197-216
 • Hans Rechenmacher, "Biblisch-hebräische Personennamen : methodische Überlegungen zu ihrer Analyse und Deutung", 217-235
 • Christo H. van der Merwe, "The difference between hen, hinne and reêh", 237-256
 • Oliver Dyma, "Der Bund im Sacharjabuch : Sach 9,11 im Spiegel der Rezeption", 259-278
 • Andreas Michel, "'Damit es Dir gut geht' : gutes Leben im Deuteronomium", 279-293
 • Klaus Bieberstein, "Vom Verlangen nach Gerechtigkeit zur Erwartung einer Auferweckung von Toten : noch einmal zum Problem der Theodizee", 295-313
 • Herbert Niehr, "König Hazael von Damaskus im Licht neuer Funde und Interpretationen", 339-356
 • Dieter Böhler, "Zur Interpretationsgeschichte von Ri 18,30 und 20,28", 357-376
 • Ulrich Dahmen - Heinz J. Fabry, "Melchisedek in Bibel und Qumran",377-398
 • Michael Theobald, "'Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind' (Offb 19,9) : Mahlsprache und Mahlpraxis nach der Johannesoffenbarung", 399-433
 • Theodor Seidl, "'A father, offεring up his only child' : Georg Friedrich Händels Oratorium 'Jephta' ; ein Beitrag zur musikalischen Wirkungsgeschichte von Richter 11", 435-448
 • Bibliographie Walter Groß (1968-2011), 449-459

Δεν υπάρχουν σχόλια: