Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον RThL / A new article of biblical interest in the current issue of RThL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Revue de Théologie de Louvain 42:2 (2011) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Anne-Françoise Loiseau, "Transmission, traduction et traditions interprétatives du texte biblique", 242-264
Σε αυτό το άρθρο η συγγραφέας παρουσιάζει εν συντομία ένα μέρος της έρευνάς της για τις αρχαίες μεταφράσεις. Ξεκινώντας από τις διαφοροποιήσεις της μετάφρασης των Ο΄ και του Ταργκούμ από το μασσωριτικό κείμενο η συγγραφέας συγκέντρωσε διάφορες ενδείξεις προκειμένου να εξηγήσει αυτές τις διαφορές είτε στο επίπεδο του μεταφραστή ή ήδη στο επίπεδο του εβραϊκού πρωτότυπου, εκτός εάν το ελληνικό κείμενο διέσωσε το πρωτότυπο και η απόκλιση οφείλεται στο μασσωριτικό κείμενο. Στη συνέχεια η Loiseau εξετάζει τα κίνητρα και τη μέθοδο της διαφοροποίησης, στην περίπτωση που αυτή είναι εσκεμμένη. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό επιτρέπει την ένταξη της μετάφρασης των Ο΄ μέσα στο πλαίσιο των ερμηνειών της αρχαίας Ιουδαϊκής εξήγησης, αφού αρκετές από τις ερμηνευτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τους ελληνόφωνους μεταφραστές εντοπίζονται επίσης τόσο στο ίδιο το μασσωριτικό κείμενο και τις αραμαϊκές μεταφράσεις καθώς επίσης και στη μεσοδιαθηκική και ραββινική γραμματεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: