Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Το νέο τεύχος του περιοδικού Ricerche storico bibliche / In the current issue of Ricerche storico bibliche

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Ricerche storico bibliche 23:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
  • Giuseppe Bellia, "L'ellenizzazione del cristianesimo : un percorso storico-teologico ; introduzione", 5-13
  • Giorgio Jossa, "Giudaismo ellenistico e cristianesimo ellenistico", 15-26
  • Romano Penna, "Elementi di grecità in Gesù di Nazaret? : i termini della questione", 27-41
  • Antonio Pitta, "Sistemi argomentativi e topologie ellenistiche nelle lettere paoline", 43-90
  • Daniel Marguerat, "Il Paolo di Luca tra cultura greca e cultura giudaica",
  • 91-110
  • Claudio Gianotto, "Influenze ellenistiche sulla tradizione di Giacomo, fratello del Signore", 111-124
  • Emanuela Prinzivalli, "La 'Prima lettera di Clemente ai Corinzi' e il cristianesimo romano", 125-144
  • Alberto D'Anna, "Giustino, philosophus et martyr", 145-159

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: