Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Tα αρχαιότερα χειρόγραφα της Κ.Δ. / The ancient manuscripts of the NT

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο κείμενο του καθ. Κ.Δ. Craig Evans, το οποίο θέτει το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κυκλοφορούσαν τα αρχικά χειρόγραφα των κειμένων της Κ.Δ. Με βάση ανάλογα παραδείγματα χειρογράφων που μελετήθηκαν από τον Houston υποστηρίζει ότι αυτά τα αρχικά χειρόγραφα πρέπει να ήταν σε κυκλοφορία στο τ. του 2ου αι. και στις αρχές του 3ου αι., εποχή από την οποία έχουμε τους αρχαιότερους παπύρους της Κ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: