Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ΘΕΟΛΟΓΙΑ / Articles of biblical interest in the current issue of THEOLOGIA

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ 82:1 (2010), το οποίο είναι ποικίλης ύλης, δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Δ. Παναγιωτόπουλου, "Ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω" (Γαλ 6, 17). Θεολογία και πολιτική στην αρχαία Εκκλησία", 111-130
  • Ν.Α. Παύλου, "Όψεις του βασιλικού θεσμού στον αρχαίο Ισραήλ", 181-202
  • Rade Kisic, "Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15, 11-32). Historisch-kritischer Zugang", 219-238
  • H. Warnecke, "Die Melite-Stelle bei Prokopios und ihre Relevanz für die Romfahrt des Paulus", 239-246

Δεν υπάρχουν σχόλια: