Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Το νέο τεύχος του PzB / In the current issue of PzB

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Protokolle zur Bibel 20 (2011) είναι αφιερωμένο στην προς Εβραίους επιστολή:

Andrea Beyer und Delia Klingler,"Ps 95 und die Ruhe in Hebr 3–4", 1-26
Αυτό το άρθρο αναλύει τις σχέσεις και τις διαφορές από το εβραϊκό κείμενο της ελληνικής μετάφρασης του Ψα 95 (Ο΄ 94), όπως αυτή αντικατοπτρίζεται ειδικότερα στην παράθεση του Ψαλμού στην προς Εβραίους. Μία αναλυτική μελέτη του εβραϊκού και του ελληνικού κειμένου του Ψα 95, 7β-11 αποκαλύπτει τις διαφορές και τις μεταθέσεις νοήματος που οφείλονται στη μετάφραση και στην ερμηνεία. Η περικοπή Εβ 3,7-4,7 υιοθετεί την ελληνική εκδοχή και επικεντρώνεται στο θέματα του "υπολοίπου". Το Εβ 4, 6-11 αναπτύσσει το επιχείρημα ότι υπόσχεση για το υπόλοιπο δεν εκπληρώθηκε ακόμη. Ο συγγραφέας της επιστολής επιχειρηματολογεί υπέρ αυτής της θέσης με δύο τρόπους: το πρώτο επιχείρημα είναι το νέο "σήμερα" που ανακοινώνεται από τον Δαυίδ. Το δεύτερο είναι ο ακριβέστερος ορισμός του υπολοίπου ως το σαββατικό υπόλοιπο. Έτσι ο Ψα 95 συνεχίζει την παράδοση της μετάφρασης των Ο΄ και τοποθετείται μέσα σε μία εσχατολογική προοπτική.

Frank Ueberschaer, "Mit gutem Glauben und vorbildlicher Weisheit. Zwei Ahnentafeln im Vergleich (Sir 44f. und Hebr 11)", 27-50
Σε αυτό το κείμενο εξετάζεται ο τρόπος που παρουσιάζονται σημαντικές μορφές στην ιστορία του Ισραήλ στο Σειρ 44-50 και Εβρ 11. Και οι δύο συγγραφείς αποπειρώνται να δώσουν στους αναγνώστες την ευκαιρία αναγνώρισης αυτών των μορφών. Ωστόσο οι δύο συγγραφείς απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια: ο Ben Sira επικεντρώνεται σε μία κυρίως νεότερη γενιά στην αρχή της προσωπικής τους πορείας. Ο συγγρ. της Εβ απευθύνεται σε μία κοινότητα που υφίσταται πίεση. Ενώ ο Ben Sira ελπίζει ότι θα οδηγήσει σε μία γόνιμη πορεία, ο συγγρ. της Εβ σκοπό έχει να ενδυναμώσει τους αναγνώστες του στην πίστη και να τους παροτρύνει σε αντίσταση, όταν είναι αναγκαίο.  .

Michael Ernst, "Eucharistie im Hebräerbrief?", 51-85
Στους παραινετικούς της λόγους η Εβ σαφώς αποκαλύπτει την κατάσταση των παραληπτών της. Τονίζει τις συνέπειες και αναδεικνύει τις σχετικές ποιμαντικές ανάγκες. Αναμφισβήτητα οι αποδέκτες της επιστολής στρέφονται κατά της Ευχαριστίας αναγκάζοντας έτσι το συγγραφέα της επιστολής να τους αντιμετωπίσει. Με μεγάλη οξύνοια υποστηρίζει ότι η απόριψη του Μυστηρίου δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά την απομάκρυνση από την σωτηρία του Χριστού. Η Εβ βλέπει ότι η ευχαριστία καθορίζει ολόκληρη την εκκλησία. Δεν αρκείται όμως στο να αναφέρει απλά τησημασία της ευχαριστίας για τη σωτηρία αλλά εξηγεί την ίδια την ουσία του μυστηρίου. Μέσα από αυτήν την προοπτική η εξήγηση της ιερωσύνης του Ιησού, η μοναδική πράξη της θυσίας του ή η αποτελεσματικότητα του αίματος για τη σωτηρία, η οποία ανοίγει τους δρόμους για τον ουρανό αποκτούν την πραγματική τους σημασία. Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας της επιστολής θέλει να φέρει στο φως το πρόσωπο και τα έργα του Ιησού αλλά και την ουσία του Μυστικού Δείπνου. 

Christian-Jürgen Gruber, "Neues zur Einordnung von Hebr 13,20–21 hinsichtlich der Gattung und der Funktion", 67-79
IΣε αυτήν τη μελέτη γίνεται η σύγκριση μεταξύ του Εβ 13, 20-21 και μερικών παπύρων ελληνικών και δημοτικών που παρουσιάζουν ομοιότητες με το Εβ 13, 20-21. Αυτά τα παράλληλα συμβάλλουν στην κατανόηση του τύπου του κειμένου και της λειτουργίας του Εβ 13, 20-21. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: