Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

JOCABS

Ο αγαπητός συνάδελφος, καθηγητής της Π.Δ. στο Πανεπιστήμιο του Balamand (Λίβανος) Nicolas Abu-Mrad, τον οποίο ευχαριστώ θερμά, με ενημέρωσε για την ύπαρξη ενός πολύ ενδιαφέροντος ηλεκτρονικού περιοδικού βιβλικού περιεχομένου. Πρόκειται για το περιοδικό Journal of the Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies, το οποίο είναι το επιστημονικό όργανο του Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies.
Στο τρέχον τεύχος 3:1 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα, τα οποία μπορεί κανείς να καταφορτώσει (με μορφή pdf): 


Στις κατηγορίες "Εταιρίες" και "Περιοδικά" έχουν γίνει οι προσθήκες των ηλεκτρονικών διευθύνσεων της εταιρίας και του περιοδικού. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: