Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Colloquium Biblicum Lovaniense

Η φετινή συνάντηση του Colloquium Biblicum Lovaniense θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως και τις 28 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο του Leuven και το θέμα του θα είναι τα απόκρυφα ευαγγέλια και η θέση τους μέσα στη γενικότερη χριστιανική θεολογία:

The Apocryphal Gospels within the Context of Early Christian Theology

Πρόγραμμα συνεδρίου
Τρίτη 26 Ιουλίου

09:00 -  10:00 Jens SCHROETER (HU-Berlin)
Presidential Address:
The Apocryphal Gospels within the Context of Early Christian Theology
10:00 - 10:30 Coffee
10:30 - 11:30 François BOVON (Harvard Divinity School)
Jésus en Égypte:
Les évangiles apocryphes de l’enfance comme livres utiles à l’âme
11:30 - 12:50 Seminars (Part I)
Nederlands: Geert VAN OYEN (UC Louvain)
Het Protevangelium Jacobi: een apocriefe tekst buiten categorie Français: Rémi GOUNELLE (Strasbourg)
Les Actes de Pilate: un évangile judéo-chrétien?
English: Stephen J. PATTERSON (Eden Theological Seminary)
Platonism in the Apocryphal Gospels
Deutsch: Judith HARTENSTEIN
Erscheinungsevangelien (Gespräche mit dem Auferstandenen) im Kontext frühchristlicher Theologie: Anknüpfungspunkte und Besonderheiten der christologischen Vorstellungen
13:00 Lunch
14:30 - 16:00 Offered Papers (Part I)
16:00-16:30 Coffee
16:30 - 17:30
Jörg FREY (Zürich)
Apokryphisierung im Petrusevangelium
17:30 - 18:30 Pheme PERKINS (Boston College)
Jewish Christian Gospels: Primitive Tradition Imagined
18:30 - 19:00 Panel discussion
19:00 Dinner

Τετάρτη 27 Ιουλίου
09:00 - 10:00 Ismo DUNDERBERG (Helsinki)
Johannine Traditions in the Second Century
10:00 - 11:00 Paul-Hubert POIRIER (Laval)
L’Évangile de Thomas (NH II,2), témoin de la théologie chrétienne primitive
11:00 - 11:30 Coffee
11:30 - 12:50 Seminars (Part II)
13:00 Lunch
15:30 - 16:00 Coffee
16:00 - 17:30 Offered Papers (Part II)
17:30 - 18:30
Tobias NICKLAS (Regensburg)
Das Judasevangelium
18:30 - 19:00 Panel discussion
19:15 Banquet

Πέμπτη 28 Ιουλίου
08:30 - 09:30 Christoph MARKSCHIES (HU-Berlin)
Apokryphen als Zeugnisse spätantiker mehrheitskirchlicher Frömmigkeit – das Beispiel des Bartholomäusevangeliums
09:30 - 10:30 Enrico NORELLI (Genève)
Les premières traditions sur la Dormition de Marie comme catalyseurs de formes très anciennes de réflexion théologique et sotériologique
10:30 - 11:00 Coffee
11:00 - 12:00 Joseph VERHEYDEN (KU Leuven)
The Early Church and “the Other Gospels”
12:00 - 12:30 Panel discussion
12:30 - 13:00 Closing session
13:00 Lunch

  


Δεν υπάρχουν σχόλια: