Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Open Access: Invisible Manuscripts

Liv Ingeborg Lied, Invisible Manuscripts: Textual Scholarship and the Survival of 2 Baruch, STAC 128,
Mohr Siebeck: Tübingen, 2021

XVIII + 320 σελ.

ISBN 978-3-16-160673-1

Δεν υπάρχουν σχόλια: