Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 119/1 (2022)

  • Devorah Dimant, "Tobit and the »Torah for Exile« in Light of the Qumran Texts," 2-30 (abstract)
  • Christiane Zimmermann, "Paulus und die Macht der Bilder," 31-54 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: