Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

Οι Αμαληκίτες στην ΠΔ /Amalekites in the OT

 Διαβάστε στη σελίδα TheTorah.com το άρθρο της Gili Kugler (Πανεπιστήμιο της Haifa) για την παρουσία των Αμαληκιτών στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης: 

Amalek: A Pawn in the Rivalry Between Saul and David’s Legacy

Δεν υπάρχουν σχόλια: