Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / One new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 21 (2021)

Yisca Zimran, "'Do Two Walk Together Unless They Have Made an Appointment?' Complementary Contradictions in Amos 3:1–8Δεν υπάρχουν σχόλια: