Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

Open Access: The Bearers of Business Letters in Roman Egypt


Paul Schubert, The Bearers of Business Letters in Roman Egypt, Papyrologica Bruxellensia, 41 (Leuven: Peeters, 2021)

E-ISBN: 9789042947313

Σελίδες: VIII-64 p.

Δεν υπάρχουν σχόλια: