Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde teologies studies 78/4 (2022)

Sergio Rosell Nebreda, "Violence in the Bible and the Apocalypse of John: A critical reading of J.D. Crossan’s How to Read the Bible and Still Be a Christian"

Δεν υπάρχουν σχόλια: