Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 56/1 (2022)

Elizabeth M. Cornelius, "The attributes of God in Ephesians and Colossians – A comparison"

Δεν υπάρχουν σχόλια: