Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 42/1 (2021)

Philip Suciadi Chia, "An irresistible beauty in 1 Peter"

Δεν υπάρχουν σχόλια: