Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Open Theology / New articles of biblical interest in the current issue of Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

Δεν υπάρχουν σχόλια: