Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 55/5 (2021)

Bradley M. Trout, "The (mis)interpretation of the Bible in South Africa: Towards a better hermeneutic"

Δεν υπάρχουν σχόλια: