Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 55/3 (2021)

Bradley M. Trout, "The (mis)interpretation of the Bible in South Africa: Towards a better hermeneutic"

Δεν υπάρχουν σχόλια: