Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

Open Access: Ένα βιβλίο για τα ιερά της Μ. Ασίας στην ελληνιστική εποχή / Open Access: A book on the Asia Minor sanctuaries of the Hellenistic period

Christina G. Williamson,  Urban Rituals in Sacred Landscapes in Hellenistic Asia Minor. Religions in the Graeco-Roman World, 196. Brill, 2021. 
ISBN: 978-90-04-46127-7

Δεν υπάρχουν σχόλια: