Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Δεν υπάρχουν σχόλια: