Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Οι εκλογές στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη / Voting in ancient Greece and Rome

Παράσταση ψηφοφορίας σε ρωμαϊκό 
νόμισμα, 63 π.Χ. (Classical Wisdom)
 Οι εκλογές στις ΗΠΑ, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον σε όλη την υφήλιο, έχουν πλέον ολοκληρωθεί με
την ανάδειξη του νικητή της αναμέτρησης. Πώς όμως διεξάγονταν οι εκλογές στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη; Ο Ed Whelan μας γίνει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτές στην ιστοσελίδα Classical Wisdom: 

A Short History of Voting in the Ancient World

Δεν υπάρχουν σχόλια: