Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / Two new articles in the current issues of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/1 (2020)

Barbara R. Rossing, Johan Buitendag, "Life in its fullness: Ecology, eschatology and ecodomy in a time of climate change"

 Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)

Prince E. Peters, "A critical look at Didache 1:4b and its reflection on the non-retaliation of the Nigerian church"

Δεν υπάρχουν σχόλια: