Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Η ιστορία της Βηρσαβεέ / Bathseba's story

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Carl S. Ehrlich (York University-Toronto) παρουσιάζει την ιστορία της Βηρσαβεέ και τη θέση της μέσα στη βιβλική αφήγηση:

Bathsheba the Kingmaker

Δεν υπάρχουν σχόλια: